PhDr.Gerstner Ákos a Pro Culture Parkan civil társulás elnöke, PhDr.Gaál Ida művészettörténész és Juhász Gyula a Párkányi Városi Múzeum vezetője (fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Bánsághi Vince (1881 – 1960) Helembán élt festőművészre emlékeztek születésének 135. évfordulója alkalmából a Párkányi Városi Múzeumban. A művész életét és munkásságát bemutató album „Bánsághi Vince életműve” címen látott napvilágot a PRO CULTURE PARKAN, a Párkány város és a régió kultúrájával, valamint művészeti életével foglalkozó non profit szervezet gondozásában. A megemlékezés társszervezője Helemba Község Önkormányzata volt.

Az albumot PhDr. Gerstner Ákos, a civil társulás elnöke mutatta be. A kiadvány szakmai védnöke PhDr. Gaál Ida művészettörténész, a könyv előszavának írója, a könyvbemutatót követő tárlat megnyitója és a mester művészetének méltatója.

Az új album megtekintése (fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Az albumot kézben tartó szemlélő elsőként, a Visszatekintés című részben a művész, Bánsághi Vince 1956-ban írt önéletrajzi vallomását találja, melyből életútját és művészeti munkásságát ismerheti meg. A további részekben írásokat, riportokat, tanulmányokat olvashatunk régi és napjaink folyóirataiból, a Pozsonyi Híradóból (1934), a Magyar Nemzeti Művészet szaklapból (1939), a Honti Lapokból (1993), a Párkány és Vidéke regionális újság lapjairól (1995), valamint kiállítási beszámolókat, visszaemlékezéseket. A legnagyobb lélegzetű egy 2008-ban született riport, amely a párkányi Gerstner műteremben készült, amikor az egykori tanítvány, Gerstner István festőművész és felesége beszélget a mester unokájával Bánsághi Tibor Vincével és életpárjával, Akarimmel. Ehhez hasonló hiteles emlékezés és egyben szeretetteljes jellemformálása a nagyapának és a művésznek, az unoka, Bánsághi Péter 2001-ben született visszaemlékezése, és a Jegyzet címszó alatt található írás, amelyet ugyancsak az unoka, Bánsághi Tibor Vince írt a könyv befejezéseként.

Bánsághi Tibor Vince, a művész unokája és Kosznovszky Henrietta, Helemba polgármestere (fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

A lírai tájfestő, Bánsághi Vince, a romániai Resicán született hétgyermekes munkáscsaládban. Már gyermekkorában minden percét a rajzolásra fordította. Művészeti tanulmányait 1905-ben kezdte a budapesti akadémián Zemplényi Tivadar és Ferenczy Károly tanítványaként. Később feleségével Párizsba ment, ahol egy éven át a Julien Akadémián, Royer és Bachet professzoroknál tanult. Ezt követően Helembán, az akkor ezer lelket számláló kisközségben telepedett le, mely Párkánytól 9 km-re fekszik a Kovácspataki-hegyek nemzeti természetvédelmi rezervátum keleti részén, a Duna és az Ipoly folyók között, azok összefolyásánál. Saját tervei alapján és saját kezűleg épített házat, teremtett gazdaságot, ahol családjával munkálkodott. Itt élt haláláig, és a helembai temetőben nyugszik feleségével, Bartók Rózával.

A kiállítás szemlélői (fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Az ünnepségen jelen volt Bánsághi Tibor Vince, a művész unokája és Bánsághi Márk, a dédunoka. Az új album végszavaként az unoka így ír, így emlékezik a 135 évvel ezelőtti decemberben született nagyapára: „Mindannyian olyan világban élünk, amilyet teremtünk magunknak. Bánsághi Vince világát nem érintették meg a XX. század viharai… Képeinek formavilága nem torzult el az évtizedek megpróbáltatásai során, nem keményedett meg, nem hegyesedett ki, nem tompult el, nem töredezett össze, nem erőtlenedett el… A látható világ elegendő gyönyörűséggel ajándékozta meg, nem volt szüksége ezt felülírni, nyersanyagnak tekinteni, hogy belőle valami „újat” hozzon létre. A természet változásai, folyamatos megújulása elegendő inspirációt jelentett egész életében, hogy lelke szelíd boldogsággal visszhangozza a Teremtés csodáját. A század minden izmusa érintetlenül hagyta. Minden munkájával hódolatát fejezte ki a Teremtőnek… A természet rendjével átitatott lelke tisztelettel és elégedetlenség nélkül elfogadta a világot, melyet Isten rendezett be számára.”

A helembai Őszirózsa Asszonykórus szereplése (fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Helemba községben ez év őszén emléktáblát állítottak Bánsághi Vince emlékére a múzeum udvarán a következő felirattal: „ A szépség a látó szemében rejlik” BÁNSÁGHI VINCE festőművész, 1881 Resica – 1960 Helemba/ Tisztelete jeléül állíttatta Helemba Község Önkormányzata 2016. szeptember 24.

A rendezvény vendége volt Bánhidy László Esztergom alpolgármestere, Kornélia Slabáková, Párkány alpolgármestere, Kosznovszky Henrietta Helemba polgármestere, dr. Horváth István, a Balassa Bálint Múzeum címzetes igazgatója, Bárdos István művészettörténész Esztergomból és Csütörtöky József a Komáromi Duna Menti Múzeum igazgatója.

Az új album

Támogatói: a Szlovák Köztársaság Kormányhivatalának kisebbségi osztálya, Bethlen Gábor Alap, Helemba Község Önkormányzata, FVU (Képzőművészeti Alap), Hanák Dávid magángyűjtő, Rembrandt üzletközpont.

Az ünnepségen közreműködött a Csemadok helembai alapszervezete mellett működő Őszirózsa Asszonykórus.

A kiállítás és a Bánsághi album 2017. január 31-ig várja az érdeklődőket.