főoldal.homeéletrajz.biographyirodalom.bibliographykatalógusok.catalogues
festmények.paintings
http://csemadok.sk/jeles-felvideki-szemelyisegek/bansaghi-steinacher-vince/
Oravetz Ferenc: Bánsághi revival a párkányi galériában. hídlap, 2008.aug.16. VI.évf. 32.sz. 32.old.
PhDr. Gerstner István: Jelen-Lét. Megnyitószöveg, Párkány, Városi Galéria, 2008.júl.30.
Mesterem, Bánsághi Vince. Bánsághi Tibor Vince interjúja Gerstner Istvánnal. 2008.07.08. (Kézirat)
Kaposi Endre: Képzőművészek Esztergomban a 20. században. Art Limes, 2008/2 Tatabánya, 16. old.
Szakolczay Lajos: Angyali ének. A Bánsághi család kiállítása a révkomáromi Limes Galériában. Agria, I.évf. 1.sz. 2007 tél, 148-153.old.
Angyali Ének. Komáromi Lapok, XVII. évf. 20.sz. 2007.okt.31, 3.old.
Rojkó Annamária: Helembától az Úri utcáig. Egy festődinasztia három nemzedéke. Várnegyed, 2006.jún.23. 5.old.
Borbély László: A teremtés szüntelen csodája. I. kerületi Helyi Téma, 2006.05.10., 9. old.
Grozdits Károly: Kozmikus mintázatok intuitív dimenzióban. TelMondó, 2006.már.10.
Sz. Haltenberger Kinga: Losonci képzőművészek a két világháború között. Limes - Tudományos szemle, 12. évf. (Tatabánya) 1999 / 2. szám (36_91. oldal)
Vércse Miklós: Nagyjaink: Bánsághi Vince (1881-1960). Párkány és Vidéke, 1995.már. 9.old. (pdf)
M. Vargová: Zo Sahanskej Galérie. Hontianske listy, April 1993.
Danis Ferenc: Aki Helembán lelt otthonra. (Ten, kto našiel svoj domov v Chľabe.) A Bánsághi festőművész-dinasztia bemutatkozik.
(Predstavuje sa maliarska dynastia Bánsághiovcov.) Hét (1993) 38. évf. 16. sz. 3. p.
Danis Ferenc: Emlékezetes marad – Bánsághi Vince kiállítása. Honti Lapok, 1993. ápr.
Nagy Júlia: A resicabányai olvasókhoz. Művelődés, 1993, 10 sz. 21. old.
Nagy Júlia: Ajánlás. Kat. 1993.
czer: Az Ipoly menti táj bűvöletében. (V očarení krajiny pri Ipli.) Bánsághiról egy kiállítás kapcsán. Szabad Újság (1993) 1. évf. 1. sz. 12. p. (hun) Fotogr. 1
Tok Béla: A komáromi Jókai Egyesület, Irodalmi Szemle 1988/1, Beszélő múlt (1912—1945) II. (67. oldal)
Losonczi Miklós: A Bánsághiak, Esti Hírlap, 1985.02.23.
Szurcsikné Molnár Erika: A Könyves Kálmán Műintézet tevékenységének története, Ars Hungarica, 1985 (13. évf.) 2. szám, Tanulmányok (177. oldal)
Marian Váross: Szlovák művészet 1918-1945. Szépirodalmi Kiadó, 1960, 44-45., 474.old.
Bánsághi Vince: Visszatekintés. Chl’aba, 1956.feb.6.
Esztergom és Vidéke, 1939. III.16., 1940. IV.11., 1941. III.5., 1943. V.2., 1944. I.5.
Sz.L.: Bánsághi Vince felvidéki festőművész képkiállítása városunkban. Magyar Sion, 1939.ápr.23.
Bánsághi Vince kiállítása. Magyar Nemzeti Művészet, 2.év, 2.sz., 1939. már.-ápr.
Prof. Jos. Simon: Vystava slovenského malíre Vince Bansagiho. Sveta Lidu, Kopcník XXXVII.
Franc Gal m: Gesprach mit einem Maler ohne ’Ismen’. Ein Abend mit V. Bansaghi.
B. Dpp.: Ausstellung des Malers V. Bansaghi. Tage.bote, Nr. 150, 1935.Marz.31.
Művészeti Lexikon 1. Budapest 1935.
Dr. Alfred Wosyka: Ausstellung V. Bansaghi. (Kunstgewerbemuseum)
E. Dostál: Vystava  malíre Vincence Bánsághiho. Moravskí Noviny
Bánsághi-kiállítás Pozsonyban. Csallóközi Hírlap-Magyar Vi.., 1934.okt.21.
G.F.: Veranstaltungen, Neue Brekburger Tagblatt Nr. 288. 19.Okt.1934.
Magyar Újság, 1934. okt. 19.
Vystava akad. Maliara V. Bánsághiho. Slovenska Politika, 1934.okt.16.
J. Svoboda: Vystava maliara V. Bánsághiho. Slovensky Denik, 1934.okt.16.
Környei: Az életöröm művésze. Bánsághi Vince képeiről. Híradó, Bratislava-Pozsony, 1934.okt.12.
Súborná vystava diel akademického maliara V. Bánsághiho v Bratislave, Slovár, 1934.okt.7.
A.U.: Vystava Bánsághiho. Jihoceské Listy, 1934.
Vystava. malíre Bánsághiho. Hlas Lidu, Ces. Budéjovicích, 31. brezna /márc. 1934.
Kunstausstellung in ? Deutche Zeitung Bohemia, 26.Okt.1933.
E.L.: Der Maler Bánsághi und seine Bilder. Zu seiner Ostrauer Ausstellung. Ostrauer Zeitung, 20.Nov.1931.
Y.: Vystava akadémického malíre V. Bánsághiho. Ceské Slovo 1931.
OstrauerZeitung, 1931.
Dr. M.: Ausstellung Bansaghi. ..zeitung, 1931.
Gemaldeausstellung V. Bansaghi. Deutscher..., 9.Sept.1931.
R. J.: Bánsághi Vince pozsonyi kiállítása. Prágai Magyar Újság, 1930.feb.18.
Pesti Hírlap 1919.03.09 / 41.évf. 59. szám
Pesti Hírlap 1913.03.18 / 35.évf. 66. szám
Budapesti Hírlap 1912.09.27 / 228. szám
Pesti Hírlap 1912.09.25 / 227. szám
Budapesti Hírlap 1912.09.25 / 226. szám
Bánsághi és Beer kiállításai. Ország-Világ, 1912.
K.K.L.: Bánsághi – Beer. Pesti Hírlap, 1912.
N. M.: Bánsághi Vince kiállítása. Budapest, 1912.
Bánsághi Vince kiállítása a Könyves Kálmán Szalonjában. Temesvári Hírlap, 1912.aug.26.
Budapesti Hírlap 1912,10.05 / 235. szám
Budapesti Hírlap 1912.10.01 / 231. szám
Pesti Hírlap 1908.12.08 / 293. szám
Budapesti Hírlap 1908.12.04 / 290. szám
Nemzeti Szalon. Modern Francia nagymesterek tárlata, Magyar művészek karácsonyi vásárja. 1907.dec.
Pesti Napló 1905.12.15 / 346. szám
Budapesti Hírlap 1905.12.08 / 339. szám